To view virtual tour properly, Flash Player 9.0.28 or later version is needed. Please download the latest version of Flash Player and install it on your computer.
Hallo, hierbij willen we ons graag voorstellen. Mijn naam is Anton en samen met mijn vrouw Diane runnen wij karperdomein Windmill-Lake. Na jaren horeca-ervaring in Nederland wilden we graag iets anders. Zelf viste ik al jaren voor de sport op karper. Karpervissen was voor mij niet alleen vissen, maar... ook de natuur, het relaxte en de vrijheid speelde een belangrijke rol. Mijn vrouw werd hierdoor ook bevangen en zo ontstond het idee een eigen karperdomein te gaan runnen. Na 2 jaar intensief zoeken vonden wij onze stek. Naar ons idee kunnen wij hier de vissers bieden wat wij voor ogen hebben. Een mooi stuk natuur midden in de bossen. Het domein bestaat uit 2 meren: een meer van 2,5 hectare met 5 visstekken en een meer van 1,2 hectare wat alleen bevist mag worden met de 'penhengel'.

In de onmiddellijke omgeving van het domein van Windmill-lake ligt een groot pretpark/dierentuin Le Pal (afstand ca 3 km). In de directe omgeving op een afstand van circa 25 tot maximaal 50 km zijn voorts mogelijkheden aanwezig tot kanoën, wild- water varen, het bezoeken van kastelen, wijnboerderijen, parachutespringen, survivaltochten, paardrijden, etc. De beheerders van het domein kunnen u desgewenst uitvoerige documentatie verschaffen over de diverse mogelijkheden.

Klik op kaarten en foto voor grotere versie.

Inventarisatie visbestand

In december 2006 is via het leeg laten lopen van het grote meer het aanwezige visbestand geïnventariseerd. Daarbij is het visbestand tijdelijk opgeslagen in grote kweekvijvers. In de fotogalerij is daaraan in een afzonderlijke rubriek een serie foto’s gewijd.
In het aanwezige visbestand werden onder andere aangetroffen: In de periode na de inventarisatie is gewerkt aan een betere beplanting, onder andere ter bescherming van jongbroed. Deze beplanting wordt voorlopig zodanig afgeschermd dat de graskarper de jonge plantenaanwas niet direct vernielt.

Inmiddels is het zware karperbestand verdubbeld met zware spiegel- en schubkarper. Op korte termijn wordt verwacht dat dit bestand nog verder kan worden uitgebreid. De graskarpers zijn eveneens teruggezet.
Van het lichtere karperbestand is de helft teruggeplaatst. Deze teruggeplaatste karpers hebben of een schitterende schubbentekening (bijv. rijenkarper) of zullen naar verwachting een goede groeipotentie hebben.
Naast het karperbestand is veel jonge zeelt en voorn in het meer uitgezet, terwijl het roofvisbestand nagenoeg gelijk is gebleven.
Tenslotte zijn in het meer zes steuren uitgezet.

Op deze manier is het visbestand evenwichtiger van samenstelling geworden en zijn de kansen op het vangen van grote en zware karper aanmerkelijk toegenomen.
Om afkalving van de oever op een aantal plaatsen tegen te gaan zullen kleine steigertjes worden geplaatst die naar verwachting behulpzaam zullen zijn bij het scheppen van karper die geland moet worden. Het aftrappen van de oeverzijde wordt op die manier voorkomen.
Eén van de bijkomende voordelen van deze inventarisatie is dat gelijktijdig een goed inzicht is ontstaan in de bodemstructuur en de verschillen in diepte op het grote meer. Dit heeft geleid tot een gedetailleerd overzicht van het grote meer waarbij dieptes en zandplaten zijn aangegeven. Voorts is daarop een stekkenaanduiding aangebracht. Tenslotte zijn daarop ook de best bevisbare plekken weergegeven.
Deze gedetailleerde tekening van het domein en met name het grote meer is elders als afzonderlijke pagina "plattegrond" op deze site opgenomen.

Visregels

Op het terrein is nachtvissen toegestaan.  Daarbij mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van groene of gecamoufleerde Bivy-tenten.

Per karpervisser mag met 3 hengels worden gevist.

Het gebruik van radiografische voerboten is m.i.v. het seizoen 2009 toegestaan. Voerboten zijn eventueel ook te huur en vooraf bespreekbaar. Voor vast gezwommen vis is een lichte roeiboot bij de beheerder beschikbaar.

Via de overeenkomst tot verblijf op het terrein van Windmill-lake verplicht u zich tevens tot het principe van no-kill vissen.
Ter voorkoming van mogelijke overdracht van virussen en andere ziektekiemen mag u geen gebruik maken van uw eigen onthaakmat. Voor elke karpervisser ligt bij aankomst een onthaakmat en weegzak gereed. Het gebruik daarvan is bij de prijs inbegrepen. Meegenomen schepnetten worden voor gebruik op Windmill-lake gedesinfecteerd.    

Gevangen karper en andere vissoorten dienen zo visvriendelijk mogelijk te worden behandeld. Dat betekent onder andere dat u verplicht bent tot het in uw bezit hebben van c.q. het gebruiken van:
Er mag uitsluitend met visvriendelijke onderlijnmontages worden gevist! (dus niet met dode of vaste rigs).  Alle rigs moeten makkelijk los gaan.
Het gebruik van zogenaamde “shock leaders” en “Fire-wire” is eveneens verboden!

Wanneer u de visstek verlaat (bijv. t.b.v. douche- en toiletgebruik) en er niemand op de stek aanwezig is om toezicht op uw hengels te houden dan bent u verplicht om de uitliggende lijnen binnen te halen.

Per dag mag niet meer dan 1 kg voer worden gebruikt.
Het voeren en/of het gebruik als aas van particles (met name pinda's en tijgernoten) is verboden! Het voeren van goedgekookte hennep is toegestaan. Bij het voeren mag u niet te water gaan.

Algemene Huisregels

Op de dag van aankomst kan de visstek vanaf 12.00 uur betreden worden. Op de dag van vertrek dient de visstek om 10.00 uur 's ochtends te zijn ontruimd.

Op het domein zijn sanitaire voorzieningen (toilet, douche en wastafel) aanwezig die gratis ter beschikking van de vissers staan! Deze voorzieningen werken volgens een biologisch systeem. Biologisch verantwoorde shampoo en douche-artikelen zijn op het domein aanwezig.

Op de visstekken is m.i.v. 2012 electriteit aanwezig. Dit voor aansluitingen van verlichting, draagbare koelboxen of het opladen van diverse apparatuur, zoals accu’s voor voerboten, telefoon en batterijen.
Het is echter verboden daarop magnetrons, frituurpannen en electrische kachels aan te sluiten. Dit i.v.m. de capaciteit van het electriciteitsnet.
 
Op het terrein zijn parkeerplaatsen aangelegd. Van daaruit worden karpervissers met bagage door de beheerder naar de visstek gebracht.

Bij aankomst op het terrein van Windmill-lake dient het restant van het nog verschuldigde bedrag contant te worden voldaan. Er zijn geen mogelijkheden tot pinnen!

De beheerder kan voorzien in de eerste behoefte aan levensmiddelen (zoals water, vers afgebakken pistolettes, koffie, div. dranken en versnaperingen). In de omgeving (ongeveer 5 km) zijn diverse kleine supermarkten aanwezig.

Tegen een redelijke vergoeding kunnen voorts ontbijt en diner geheel worden verzorgd. Desgewenst wordt dit bij u op de visstek gebracht. Zie hiervoor  de pagina "Maaltijden en dranken".

Bij de beheerder zijn tevens boilies en pellets verkrijgbaar. Tevens zijn kleine vismaterialen (haken, lood, wartels, etc.) in voorraad aanwezig.
    
Zwemmen is verboden!  Honden zijn op het terrein niet toegestaan.

Wees zo voorzichtig mogelijk met vuur in verband met bosbrandgevaar.
OPEN VUUR IS TEN STRENGSTE VERBODEN!
Barbecue is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen plaatsen.

Zorg zo goed mogelijk voor de natuur en het milieu.
Afval dient  te worden opgeruimd (bij vertrek ook peuken/filters!)
 
Medevissers en beheerders dienen vriendelijk en met respect te worden bejegend.Gevangen karper en andere vissoorten dienen zo spoedig mogelijk te worden teruggezet. Het bewaren van vissen en het gebruik van bewaarzakken is verboden!

Het gebruik van schijnwerpers en sterke lampen is verboden.
Radio’s mogen geen overlast veroorzaken.  

De beheerders of hun vertegenwoordiger hebben het recht te controleren of er aan de gestelde regels wordt voldaan. Bij wangedrag wordt men van het landgoed verwijderd. Bij voortijdig vertrek vindt geen terugbetaling plaats.